תמ"א א/38/3 – תיקון החל על מסלול הריסה ובניה מחדש

תמ"א  38 תיקון 3 א' – התיקון חל רק על מסלול הריסה ובניה מחדש-תמ"א 38/2  ומציג את אופן חישוב תוספת זכויות הבניה אותן ניתן לאשר וכן את השפעתו האפשרית להגדלת מימוש הריסה ובניה מחדש. בתיקון הוחלט כי תוספת זכויות הבניה לפי התיקון לתמ"א יתבסס על שטח הקומה הטיפוסית הקיימת שתורחב ב- 13 מ"ר לכל יחידת דיור…