תהליך הבניה בפרויקט

תכנון ובקשת היתר – תהליך התכנון מתחיל בגיבוש תוכנית למבנה המתוכנן. על תהליך התכנון בד"כ מופקד אדריכל הממונה מטעם יוזם הפרויקט. תוצאות שלב זה הן תוכניות בנייה ונספחים רבים המהווים תכנון מפורט של כלל המבנה וכן אישור מטעם הרשות המקומית שניתן להתחיל בבניה (היתר בנייה). הכנת האתר – השלב הראשון של הבנייה בפועל הוא הכנת…

קבוצת רכישה

היא קבוצת אנשים המתאגדת יחד על מנת לבנות מבנה מגורים. מטרותיה העיקריות הן להוזיל את עלויות התכנון והבניה ולעתים אף במטרה לבחור את השכנים. קבוצת רכישה יכולה להתארגן באופן עצמאי (קבוצה הומוגנית הרוצה להתגורר ביחד) או באמצעות חברת ניהול המארגנת את כל שלבי הרכישה והבנייה. הקבוצה מאפשרת לחבריה להקטין את פערי התיווך שבקניית הנכס כמוצר…

שלבים עיקריים בפרויקט תמ"א 38

שלב ההיכרות – סיור בבניין ובחינה ע"י היזם, היכרות עם בעלי הדירות וקבלת החלטת הדיירים. שלב התכנון המקדים – בדיקות תכנוניות, הנדסיות, משפטיות וכלכליות. בסוף שלב זה תוגש הצעת מחיר לדיירים, יבנה לוחות זמנים לפרויקט ויבחר וועד/נציגות לדיירי הבניין. שלב התכנון הסופי – גיבוש תכניות בנייה סופיות וחתימת הסכם התקשרות עם הדיירים. שלב קבלת ההיתר…

תמ"א 38/1

מדינת ישראל נמצאת על קו השבר הסורי-אפריקני, ולכן הינה בסיכון גבוה לרעידות אדמה. על פי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, בישראל ישנן כמיליון דירות, אשר לא צפויות לעמוד בפני רעידת אדמה חזקה מאחר ולא הוקמו בהתאם לתקן עמידות מבנים ברעידות אדמה שנכנס לתוקף רק בשנת 1975. תמ"א 38 היא תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני…

תמ"א 38/2

במסגרת תיקון 2 לתמ"א 38, אפשר משרד הפנים במקרים בהם העלות של עבודות השיפוץ הנדרשות הינה גבוהה במיוחד, לקבל היתר להריסתו של הבניין, ולבנייתו מחדש בהתאם לתקן המחמיר כנגד רעידות אדמה. זאת ללא צורך בקבלת היתר פינוי-בינוי באופן הרגיל, אשר עלול לקחת אף מספר שנים. התיקון מאפשר את הריסתו ובנייתו מחדש של הבניין בזמן קצר…

תמ"א 38/3 – שיפוץ וחיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה

תיקון זה אושר במחצית השנייה של 2012 והוא מאפשר תוספת בנייה של עד 2.5 קומות לבניין, שיחוזק במסגרת תמ"א 38 (טרום השינוי ניתן היה להוסיף על-בסיס תמ"א 38 תיקון 1 , עד 1.5 קומות בלבד לבניין שחוזק). חברתנו פעילה מאוד ביישום תמ"א 38 תיקון 3 ומבצעת פרויקטים רבים של התחדשות עירונית בערים רבות בגוש דן…