תמ"א א/38/3 – תיקון החל על מסלול הריסה ובניה מחדש

You are here: